HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Biểu đồ thể hiện tình hình phát triển ngành du lịch nước ta giai đoạn 2000 - 2014

Biểu đồ thể hiện tình hình phát triển ngành du lịch nước ta giai đoạn 2000 - 2014

 Cho biểu đồ:
Biểu đồ thể hiện tình hình phát triển ngành du lịch nước ta giai đoạn 2000 - 2014

Biểu đồ thể hiện tình hình phát triển ngành du lịch nước ta giai đoạn 2000 - 2014. iDiaLy.com

Dựa vào biểu đồ, nhận xét nào đúng về tình hình phát triển du lịch của nước ta giai đoạn 2000 - 2014?

A. Khách trong nước tăng nhanh hơn khách quốc tế.

B. Khách trong nước tăng chậm hơn khách quốc tế.

C. Doanh thu tăng chậm hơn khách trong nước và quốc tế.

D. Khách trong nước tăng nhanh hơn doanh thu.Đáp án: A
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang