HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Tình hình phát triển ngành du lịch nước ta giai đoạn 2000 - 2015

Tình hình phát triển ngành du lịch nước ta giai đoạn 2000 - 2015

Cho biểu đồ về tình hình phát triển ngành du lịch nước ta giai đoạn 2000 - 2015

 

Tình phát triển ngành du lịch nước ta giai đoạn 2000 - 2015

(Nguồn số liệu: Tổng cục du lịch Việt Nam)

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây ?

A. Cơ cấu khách du lịch và doanh thu từ du lịch của nước ta giai đoạn 2000 - 2015

B. Số lượt khách du lịch và tốc độ tăng doanh thu từ ngành du lịch của nước ta giai đoạn 2000 - 2015

C. Tốc độ tăng số lượt khách và doanh thu từ ngành du lịch của nước ta giai đoạn 2000 - 2015

D. Số lượt lượt khách và doanh thu từ ngành du lịch của nước ta giai đoạn 2000 - 2015ĐÁP ÁN:

Quan sát biểu đồ thấy, các đối tượng được biểu thị giá trị tuyệt đối và thể hiện số lượt khách du lịch (triệu khách) và doanh thu (nghìn tỉ đồng). Vì vậy biểu đồ thể hiện số lượt khách du lịch và doanh thu ngành du lịch của nước ta giai đoạn 2000 - 2015.

=> Chọn đáp án D.

Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang