HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Tốc độ tăng trưởng diện tích, năng suất, sản lượng lúa cả năm nước ta, 1990 - 2014

Tốc độ tăng trưởng diện tích, năng suất, sản lượng lúa cả năm nước ta, 1990 - 2014

Cho biểu đồ: Tốc độ tăng trưởng diện tích, năng suất, sản lượng lúa cả năm nước ta, 1990 - 2014

Tốc độ tăng trưởng diện tích, năng suất, sản lượng lúa cả năm nước ta, 1990 - 2014

  

Căn cứ vào biểu đồ trên, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về diện tích, năng suất, sản lượng lúa cả năm của nước ta giai đoạn 1990 – 2014?


A. Diện tích lúa tăng chậm hơn sản lượng lúa.  

B. Diện tích, năng suất, sản lượng lúa tăng liên tục.

C. Sản lượng lúa tăng liên tục và tăng nhanh nhất.  

D. Năng suất lúa tăng nhanh hơn diện tích lúa.Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang