HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MỘT SỐ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MỘT SỐ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

Cho biểu đồ: BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MỘT SỐ NƯỚC

GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

ỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MỘT SỐ NƯỚC  GIAI ĐOẠN 2011 - 2015


(Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam 2016, Nhà xuất bản Thống kê, 2017)

Nhận xét nào sau đây đúng về tốc độ tăng trưởng GDP của một số nước Đông Nam Á?

A. Cam-pu-chia có tốc độ tăng trưởng cao nhất, ổn định.

B. Thái Lan có tốc độ tăng trưởng liên tục, ổn định.

C. Bru-nây có tốc độ tăng trưởng liên tục, ổn định.

D. Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao nhất, ổn định.ĐÁP ÁN:


Dựa vào biểu đồ đã cho, nhận xét thấy Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao nhất, ổn định (tăng liên tục)

=> Chọn đáp án D
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang