HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Tốc độ tăng trưởng GDP trung bình nước ta qua các giai đoạn - Trắc nghiệm

Tốc độ tăng trưởng GDP trung bình nước ta qua các giai đoạn - Trắc nghiệm

 
Tốc độ tăng trưởng GDP trung bình nước ta qua các giai đoạn - Trắc nghiệm


Cho bảng số liệu:

Tốc độ tăng trưởng GDP trung bình nước ta qua các giai đoạn

Đơn vị (%)

Giai đoạn

1986-1991

1992-1997

1998-2001

2002-2007

2015

Tốc độ tăng trưởng

4,7

8,8

6,1

7,9

5,3

(Nguồn: Xử lí số liệu từ niên giám thống kê qua các năm - idialy.com)


Nhận định nào sau đây không chính xác về tốc độ tăng trưởng GDP nước ta 1986-2015?

A. Giai đoạn có tốc độ tăng trưởng thấp nhất là 1986-1991

B. Tốc độ tăng trưởng GDP nước ta biển động qua các giai đoạn

C. Tốc độ tăng trưởng GDP nước ta tăng đều qua các năm

D. Giai đoạn có tốc độ tăng trưởng cao nhất là 1992-1997Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang