HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Tốc độ tăng trưởng đàn trâu, bò, lợn của nước ta giai đoạn 1990 - 2014

Tốc độ tăng trưởng đàn trâu, bò, lợn của nước ta giai đoạn 1990 - 2014

Cho biểu đồ: Tốc độ tăng trưởng đàn trâu, bò, lợn của nước ta giai đoạn 1990 - 2014

 

Tốc độ tăng trưởng đàn trâu, bò, lợn của nước ta giai đoạn 1990 - 2014

Căn cứ vào biểu đồ trên, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về tốc độ tăng trưởng đàn trâu, bò, lợn của nước ta giai đoạn 1990 – 2014?


A. Đàn bò tăng chậm hơn đàn lợn.     

B. Đàn trâu, bò, lợn có tốc độ tăng trưởng khác nhau.

C. Đàn lợn tăng liên tục và tăng nhanh nhất.    

D. Đàn bò tăng liên tục và tăng nhanh nhất.Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang