HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Tốc độ tăng trưởng GDP của Mỹ Latinh từ 1985-2004

Tốc độ tăng trưởng GDP của Mỹ Latinh từ 1985-2004

Cho biểu đồ sau

tốc độ tăng trưởng GDP của Mỹ Latinh

  

Chỉ ra nhận xét chính xác nhất về tốc độ tăng trưởng GDP của Mỹ Latinh

A. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp 

B. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao

C. Tốc độ tăng trưởng kinh tế không đều 

D. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đều


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang