HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Tốc độ tăng trưởng một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam

Tốc độ tăng trưởng một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam

Cho biểu đồ: Tốc độ tăng trưởng một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam

Tốc độ tăng trưởng một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam

  

Căn cứ vào biểu đồ đã cho, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về tốc độ tăng trưởng một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam?

A. Hàng dệt, may có tốc độ tăng trưởng nhanh thứ 2 trong giai đoạn 2012 - 2014.

B. Hàng điện tử luôn có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2000 - 2014.

C. Hàng thủy sản có tốc độ tăng chậm

D. Nếu tính trong giai đoạn 2000 - 2010 thì hàng dệt, may đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất.





Đáp án: B




Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.com



Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang