HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Tỷ suất sinh thô của thế giới và các nhóm nước giai đoạn 1950 - 2015

Tỷ suất sinh thô của thế giới và các nhóm nước giai đoạn 1950 - 2015

Biểu đồ sau đây thể hiện nội dung gì?

Tỷ suất sinh thô của thế giới và các nhóm nước giai đoạn 1950 - 2015

 

A. Tỷ suất sinh thô của thế giới và các nhóm nước giai đoạn 1950 - 2015.

B. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp của thế giới và các nhóm nước giai đoạn 1950 - 2015.

C. Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của thế giới và các nhóm nước giai đoạn 1950 - 2015.

D. Cơ cấu dân số của thế giới và các nhóm nước giai đoạn 1950 - 2015.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang