HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Xuất, nhập khẩu của Nhật Bản, giai đoạn 1990 - 2004

Xuất, nhập khẩu của Nhật Bản, giai đoạn 1990 - 2004

Cho biểu đồ: Xuất, nhập khẩu của Nhật Bản, giai đoạn 1990 - 2004.

Xuất, nhập khẩu của Nhật Bản, giai đoạn 1990 - 2004

 

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Sự chuyển dịch cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990 - 2004.

B. Tốc độ tăng trưởng giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990 - 2004.

C. Quy mô và cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990 - 2004.

D. Giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990 - 2004.ĐÁP ÁN:

Dựa vào biểu đồ đã cho và kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ đã cho thể hiện Giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990 - 2004 (biểu đồ cột, đơn vị là tỉ USD =>thể hiện giá trị)

=> Chọn đáp án D

Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang