HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Xuất, nhập khẩu của Nhật Bản, giai đoạn 1990-2004

Xuất, nhập khẩu của Nhật Bản, giai đoạn 1990-2004

Cho biểu đồ: Xuất, nhập khẩu của Nhật Bản, giai đoạn 1990-2004

 

Xuất, nhập khẩu của Nhật Bản, giai đoạn 1990-2004

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Sự chuyển dịch cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990-2004.

B. Quy mô và cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990-2004.

C. Tốc độ tăng trưởng giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990-2004.

D. Giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990-2004.ĐÁP ÁN:


Dựa vào kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ đã cho có dạng cột ghép, lại có đơn vị là Tỉ USD

=> thể hiện Giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990-2004

=> Chọn đáp án D
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang