HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

DÂN SỐ VÀ SỐ DÂN THÀNH THỊ CỦA THẾ GIỚI 1970-2010

DÂN SỐ VÀ SỐ DÂN THÀNH THỊ CỦA THẾ GIỚI 1970-2010

 
DÂN SỐ VÀ SỐ DÂN THÀNH THỊ CỦA THẾ GIỚI 1970-2010

Cho bảng số liệu sau:

DÂN SỐ VÀ SỐ DÂN THÀNH THỊ CỦA THẾ GIỚI 1970-2010

(Đơn vị: Triệu người)

Năm

1970

1990

2002

2010

Dân số thế giới

3632

5290

6215

6892

Trong đó dân số thành thị

1369

2275

2964

3446

a. Tính tỉ lệ dân số thành thị của thế giới thời kì 1970-2010.

b. Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình phát triển dân số thế giới và tỉ lệ dân số thành thị của thế giới thời kì 1970-2010.

c. Nêu nhận xét và giải thích.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang