HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

DÂN SỐ VIỆT NAM QUA CÁC NĂM 1990-2007

DÂN SỐ VIỆT NAM QUA CÁC NĂM 1990-2007

 
DÂN SỐ VIỆT NAM QUA CÁC NĂM 1990-2007

Cho bảng số liệu sau:

DÂN SỐ VIỆT NAM QUA CÁC NĂM 1990-2007 - idialy.com

Năm

1990

195

2000

2005

2007

Tổng số dân (triệu người)

65,9

71,8

77,6

83,1

85,1

Tỉ lệ dân thành thị (%)

19,5

20,8

24,2

26,8

27,1

a. Hãy tính và vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tổng số dân, số dân nông thôn và tỉ lệ dân nông thôn ở Việt Nam qua các năm (1990 – 2007)

b. Nhận xét.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang