HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

DÂN SỐ VIỆT NAM TỪ 1979-2011

DÂN SỐ VIỆT NAM TỪ 1979-2011

 
DÂN SỐ VIỆT NAM TỪ 1979-2011


Cho bảng số liệu sau:

DÂN SỐ VIỆT NAM TỪ 1979-2011

(Đơn vị: Triệu người - idialy.com)

Năm

1979

1989

1999

2009

2011

Dân số nông thôn

42,37

51,49

58,52

60,44

59,98

Dân số thành thị 

10,09

12,93

18,08

25,58

27,88

  1. Vẽ biểu đồ thể  hiện dân cư thành thị và nông thôn của nước ta từ năm 1979-2011.
  2. Vẽ biểu đồ thể  hiện tốc độ tăng trưởng dân cư thành thị và nông thôn của nước ta từ năm 1979-2011.
  3. Nhận xét và giải thích về sự thay đổi tỉ lệ dân cư thành thị và nông thôn của nước ta từ năm 1979-2011


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang