HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Bảng số liệu biếng động diện tích rừng và độ che phủ rừng nước ta giai đoạn 1943 – 2005

Bảng số liệu biếng động diện tích rừng và độ che phủ rừng nước ta giai đoạn 1943 – 2005

  
Bảng số liệu biếng động diện tích rừng và độ che phủ rừng nước ta giai đoạn 1943 – 2005Dựa vào bảng số liệu trả lời câu 1 và 2 - iDiaLy.com

Bảng số liệu biếng động diện tích rừng và độ che phủ rừng nước ta giai đoạn 1943 – 2005

Năm

1943

1975

1983

1990

1999

2005

Tổng DT rừng (triệu ha)

14,3

9,6

7,2

9,2

10,9

12,4

Độ che phủ (%)

43,8

29,1

22,0

27,8

33,2

37,7

Câu 1. Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình biến động diện tích rừng và độ che phủ rừng thời kì 1945 – 2005

A.     Đường

B.      Kết hợp

C.      Cột

D.     Thanh ngang

Câu 2. Nhận xét đúng nhất về hiện trạng rừng hiện nay ở nước ta

A.     Diện tích rừng tăng lên nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước

B.      Diện tích rừng tăng lên đảm bảo môi trường sinh thái

C.      Diện tích rùng có tăng, nhưng tăng chậm vì diện tích rừng mới trồng còn ít.

D.     Mặt dù tổng diện tích rừng đã tăng lên nhưng tài nguyên rừng vẫn bị suy thoái vì chất lượng rừng không ngừng giảm sút.Đáp án: 1. B và 2. D

Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang