HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

LƯỢNG BỨC XẠ THƯ ĐƯỢC GIỮA CÁC VĨ ĐỘ

LƯỢNG BỨC XẠ THƯ ĐƯỢC GIỮA CÁC VĨ ĐỘ

 
LƯỢNG BỨC XẠ THƯ ĐƯỢC GIỮA CÁC VĨ ĐỘ

Cho bảng số liệu: 

LƯỢNG BỨC XẠ THƯ ĐƯỢC GIỮA CÁC VĨ ĐỘ

(Đơn vị: Cal/cm2/ngày - idialy.com)

Vĩ độ

00

200

400

600

900

Trung bình năm

880

830

694

500

366

Ngày 22/6

809

956

1015

1002

1103

Ngày 22/12

803

624

326

51

0

Bảng số liệu trên thuộc bán cầu nào? Vì sao? 

Nhận xét và giải thích sự thay đổi lượng bức xạ giữa các ngày? 


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang