HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Lượng mưa, lượng bốc hơi, cân bằng ẩm ở 1 số địa điểm

Lượng mưa, lượng bốc hơi, cân bằng ẩm ở 1 số địa điểm

 
Lượng mưa,  lượng bốc hơi, cân bằng ẩm ở 1 số địa điểm

Cho bảng số liệu: 

Lượng mưa,  lượng bốc hơi, cân bằng ẩm ở 1 số địa điểm (đơn vị: mm - iDiaLy.com)

Địa điểm

Lượng mưa

Lượng bốc hơi

Cân bằng ẩm

Hà Nội

1676

989

+687

Huế

2868

1000

+1868

TP Hồ Chí Minh

1931

1686

+245

      1) Để tính cân bằng ẩm các địa điểm trên ta lấy:

             A. Lượng mưa nhân lượng bốc hơi                     

            B. Lượng mưa chia lượng bốc hơi

            C. Lượng mưa – Lượng bốc hơi                          

            D. Lượng mưa + lượng bốc hơi chia 2

      2)  Lượng mưa ở Huế cao nhất trong 3 địa điểm, vì:

           A. Bức chắn địa hình là dãy Bạch Mã                  

            B. Bão và hội tụ nhiệt đới

           C. Ảnh hưởng của gió mùa                                 

            D. Câu A và B đúng
Đáp án: 1. C và 2. D

Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang