HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Lượng mưa, lượng bốc hơi, và cân bằng ẩm của một số địa điểm

Lượng mưa, lượng bốc hơi, và cân bằng ẩm của một số địa điểm

   
Lượng mưa, lượng bốc hơi, và cân bằng ẩm của một số địa điểm


Dựa vào bảng số liệu trả lời câu 1 và 2

Cho bảng số liệu sau: iDiaLy.com

                 Lượng mưa, lượng bốc hơi, và cân bằng ẩm của một số địa điểm

Địa điểm

Lượng mưa

(mm)

Lượng bốc hơi

(mm)

Hà Nội

1676

  989

Huế

2868

1000

TP. Hồ Chí Minh

1931

1686

Câu 1. Cân bằng ẩm của Hà Nội là: 

A. +687mm

            B. +1868mm

            C. +245mm

            D. +2665mm

Câu 2. Huế có cân bằng ẩm lớn nhất trong 3 địa điểm do

            A. có lượng mưa lớn, lượng bốc hơi thấp.

            B. ảnh hưởng của bão 

            C. dãi hội tụ nhiệt đới đi qua

            D. bức chắn của dãy Bạch MãĐáp án: 1. A và 2. AWebsite: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang