HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của một số địa điểm

Lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của một số địa điểm

 
Lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của một số địa điểm

Dựa vào bảng số liệu sau :

            Lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của một số địa điểm :

Địa điểm - iDiaLy.com

Lượng mưa

(mm)

Khả năng bốc hơi

Cân bằng ẩm

mm

Hà Nội

1.676

989 mm

+ 687

Huế

2.868

1.000 mm

+ 1.868

Tp Hồ Chí Minh

1.931

1.686 mm

+ 245

            Dựa vào bảng số liệu giải thích nào sau đây  đúng nhất lượng bốc hơi của ba địa điểm trên. 

            A. do miền nam không chịu ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc

            B. do miền Bắc gần chí tuyến

            C. do miền Nam gần xích đạo, miền chịu ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc

            D. do thay đổi theo mùa.
Đáp án: C

Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang