HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

LƯỢNG MƯA, LƯỢNG BỐC HƠI TẠI MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM

LƯỢNG MƯA, LƯỢNG BỐC HƠI TẠI MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM

LƯỢNG MƯA, LƯỢNG BỐC HƠI TẠI MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM

Cho bảng số liệu:

                            LƯỢNG MƯA, LƯỢNG BỐC HƠI TẠI MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM

Địa điểm - iDiaLy.com

Lượng mưa (mm)

Lượng bốc hơi (mm)

Hà Nội

1676

          989

Huế

2868

1000

TP. Hồ Chí Minh

1931

1686

     Nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên?


A. Huế có lượng mưa cao nhất.

B. TP. Hồ Chí Minh có lượng bốc hơi cao nhất.

C. Hà Nội có lượng bốc hơi thấp nhất.

D. Hà Nội có lượng bốc hơi cao nhất.
Đáp án: D

Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang