HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Nhiệt độ trung bình của 1 số địa điểm ở nước ta

Nhiệt độ trung bình của 1 số địa điểm ở nước ta

 
Nhiệt độ trung bình của 1 số địa điểm ở nước ta

Cho bảng số liệu:  Nhiệt độ trung bình của 1 số địa điểm ở nước ta ( 0C) idialy.com

Địa điểm

Nhiệt độ TB tháng 1 

Nhiệt độ TB tháng 7 

Nhiệt độ TB năm 

Lạng Sơn

13,3

27,0

21,2

Hà Nội

16,4

28,9

23,5

Huế

19,7

29,4

25,1

Đà Nẵng

21,3

29,1

25,7

TP HCM

25,8

27,1

27,1

1) Muốn vẽ biểu đồ thể hiện nhiệt độ trung bình năm của các địa điểm, thích hợp nhất là :

A. Biểu đồ đường         

B. Biểu đồ cột đơn          

C. Biểu đồ cột ghép        

D. Câu B và C đúng

     2) TP HCM có nhiệt độ trung bình năm cao nhất trong các địa điểm, vì:

A. Càng vào Nam càng gần xích đạo                   

B. Càng vào Nam càng gần vĩ độ cao

C. Chịu ảnh hưởng gió Tây Nam                         

D. Câu A và B đúng 
Đáp án: 1. B và 2. A

Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang