HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH THÁNG I TẠI MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM

NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH THÁNG I TẠI MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM

  
NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH THÁNG I TẠI MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM

Cho bảng số liệu:

     NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH THÁNG I TẠI MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM

Địa điểm - idialy.com

Nhiệt độ trung bình tháng I (0C)

Hà Nội

16,4

Huế

19,7

Đà Nẵng

21,3

TP. Hồ Chí Minh

25,8

     Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên?

A. Nhiệt độ trung bình tháng I tăng dần từ Bắc vào Nam.
B. Nhiệt độ trung bình tháng I giảm dần từ Bắc vào Nam.
C. Nhiệt độ trung bình tháng I của một số địa điểm miền Bắc cao hơn miền Nam.
D. Nhiệt độ trung bình tháng I chênh lệch không nhiều ở miền Bắc so với miền Nam.
Đáp án: A


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang