HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm

Nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm

 
Nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm

Dựa vào bảng số liệu sau : Nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm.

 

Địa điểm

Nhiệt độ trung bình tháng I (oC)

Nhiệt độ trung bình tháng VII (oC)

Lạng Sơn

13,3

27,0

Hà Nội

16,4

28,9

Vinh

17,6

29,6

Huế

19,7

29,4

Quy Nhơn

23,0

29,7

Tp.Hồ Chí Minh

25,8

27,1

Dựa vào bảng số liệu, nhận xét nào say đây là không đúng về nhiệt độ trung bình tháng 1?

A. nhiệt độ miền Nam và miền Bắc không thay đổi lớn

B. Miền Nam nhiệt độ cao hơn hơn miền Bắc

C. Tăng từ Bắc vào Nam 

D. Tăng từ Lạng Sơn vào TP HCM
Đáp án: A

Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang