HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

SẢN LƯỢNG THAN, DẦU THÔ VÀ ĐIỆN CỦA NƯỚC TA TỪ 1990-2006

SẢN LƯỢNG THAN, DẦU THÔ VÀ ĐIỆN CỦA NƯỚC TA TỪ 1990-2006

 
SẢN LƯỢNG THAN, DẦU THÔ VÀ ĐIỆN CỦA NƯỚC TA TỪ 1990-2006

Từ bảng số liệu dưới đây:

SẢN LƯỢNG THAN, DẦU THÔ VÀ ĐIỆN CỦA NƯỚC TA TỪ 1990-2006

Sản phẩm

1990

1995

2000

2006

Than (triệu tấn)

4,6

8,4

11,6

38,6

Dầu thô (triệu tấn)

2,7

7,6

16,3

17,2

Điện (tỉ KWh)

8,8

14,7

26,7

59,1

a. Vẽ biểu đồ kết hợp thể hiện tốc độ tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp năng lượng từ 1990-2006. iDiaLy.com

b. Giải thích và nhận xét.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang