HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Số dân nước ta qua các năm 2010-2015

Số dân nước ta qua các năm 2010-2015

 
Số dân nước ta qua các năm 2010-2015

Hoàn thành bảng sau: Số dân nước ta qua các năm 2010-2015

Năm 

2010

2011

2012

2014

2015

Số dân ( triệu người)

?

? idialy.com

88,7

?

?

- Giả sử gia tăng dân số tự nhiên của nước ta là 1,32% và không đổi trong suốt thời kì 2010-2015. Cho biết đến năm nào thì dân sô Việt Nam tăng gấp đôi so với năm 2012 và năm nào đạt mức 100 triệu người.

Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang