HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Sự suy thoái tài nguyên rừng thời kì 1976- 1995

Sự suy thoái tài nguyên rừng thời kì 1976- 1995

Sự suy thoái tài nguyên rừng thời kì 1976- 1995

     Dựa vào bảng số liệu về sự suy thoái tài nguyên rừng thời kì 1976- 1995, hãy trả lời các câu hỏi dưới đây sau khi đã xử lý số liệu:  (đơn vị: 1000 ha - idialy.com)

Năm

1976

1980

1990

1995

Tông diện tích có rừng

11.169,3

10.608,3

9.175,6

9.802.2

Rừng tự nhiên

11.076,7

10.186,0

8.430,7

8.252,5

Rừng trồng

92,6

422,3

744,9

1.047,7

            1) Từ năm 1976 đến năm 1995, diện tích rừng tự nhiên của nước ta đã giảm bao nhiêu triệu ha:

                A. 2,0                          B. 1,4                          

                C. 1,8                          D. 1,2 

           2) Trong thời gian từ 1976-1995, tổng diện tích rừng đã có xu hướng:

                A. Tiếp tục giảm mạnh                                   

                B. Tăng liên tục

                C. Đã có sự phục hồi từ sau năm 1990           

                D. Còn biến động về diện tích rừng
Đáp án: 1. B và 2. D1. B và 2.D

Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang