HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

TÌNH HÌNH DÂN SỐ NƯỚC TA THỜI KÌ 1960-2011

TÌNH HÌNH DÂN SỐ NƯỚC TA THỜI KÌ 1960-2011

 
TÌNH HÌNH DÂN SỐ NƯỚC TA THỜI KÌ 1960-2011

Cho bảng số liệu:

TÌNH HÌNH DÂN SỐ NƯỚC TA THỜI KÌ 1960-2011

(Đơn vị: Triệu người - idialy.com)

Năm

Tổng số dân

Số trẻ em được sinh ra

Số người chết

1960

30,2

1,407

0,362

1976

49,2

1,943

0,369

1999

76,3

1,518

0,427

2005

83,1

1,545

0,440

2011

87,8

1,457

0,606

a. Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện qui mô dân số và tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của nước ta trong thời kì 1960-2011.

b. Nhận xét và giải thích sự thay đổi qui mô dân số và tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên nước ta trong thời kì trên


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang