HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Tính thời điểm các ngày tháng của các tiết

Tính thời điểm các ngày tháng của các tiết

 
Tính thời điểm các ngày tháng của các tiết

Hoàn thành bảng: idialy.com

Tiết

Xuân phân

Lập hạ

Hạ chí

Lập thu

Thu phân

Lập đông

Đông chí

Lập xuân

Ngày

tháng

21 - 3

(a) = ?

22 - 6

(b) = ?

23 - 9

(c) = ?

22 - 12

(d) = ?

- Tính khoảng cách ngày giữa các tiết?

- Tính thời điểm các ngày của các tiết (a), (b), (c), (d).
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang