HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Vùng nào sau đây hiện có giá trị sản xuất công nghiệp thấp nhất cả nước?

Vùng nào sau đây hiện có giá trị sản xuất công nghiệp thấp nhất cả nước?

 
Vùng nào sau đây hiện có giá trị sản xuất công nghiệp thấp nhất cả nước?


Vùng nào sau đây hiện có giá trị sản xuất công nghiệp thấp nhất cả nước?


A. Tây nguyên.

B. Bắc Trung bộ.

C. Đông Nam Bộ.

D. Duyên hải Năm Trung bộ.Đáp án: A


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 26 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang