HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Vùng nào sau đây có nghề nuôi tôm phát triển nhất nước ta?

Vùng nào sau đây có nghề nuôi tôm phát triển nhất nước ta?

 
Vùng nào sau đây có nghề nuôi tôm phát triển nhất nước ta?


Vùng nào sau đây có nghề nuôi tôm phát triển nhất nước ta?

DiaLy.edu.vn

A. Duyên hải Nam Trung Bộ.

B. Đồng bằng sông Hồng.

C. Đồng bằng sông Cửu Long.

D. Bắc Trung Bộ.

Đáp án: C


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 24 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang