HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Nghề nuôi cá nước ngọt phát triển mạnh nhất ở các vùng nào sau đây?

Nghề nuôi cá nước ngọt phát triển mạnh nhất ở các vùng nào sau đây?

 
Nghề nuôi cá nước ngọt phát triển mạnh nhất ở các vùng nào sau đây?Nghề nuôi cá nước ngọt phát triển mạnh nhất ở các vùng nào sau đây?

DiaLy.edu.vn

A. Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.

B. Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

C. Đồng bằng sông Cửu Long và Bắc Trung Bộ.

D. Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ.

Đáp án: A


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 24 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang