HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Các nhà máy nhiệt điện chạy bằng dầu không phát triển ở phía Bắc vì

Các nhà máy nhiệt điện chạy bằng dầu không phát triển ở phía Bắc vì

 
Các nhà máy nhiệt điện chạy bằng dầu không phát triển ở phía Bắc vìCác nhà máy nhiệt điện chạy bằng dầu không phát triển ở phía Bắc vì


A. gây ô nhiễm môi trường.

B. vốn đầu tư xây dựng lớn.

C. xa nguồn nguyên liệu dầu - khí.

D. nhu cầu về điện không nhiều.
Đáp án: C


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 26 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang