HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Công nghiệp chế biến cà phê phân bố chủ yếu ở các vùng nào sau đây?

Công nghiệp chế biến cà phê phân bố chủ yếu ở các vùng nào sau đây?

  
Công nghiệp chế biến cà phê phân bố chủ yếu ở các vùng nào sau đây?Công nghiệp chế biến cà phê phân bố chủ yếu ở các vùng nào sau đây?


A. Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.

B. Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ.

C. Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ.

D. Tây Nguyên, Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Đáp án: A


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 26 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang