HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Diện tích rừng ngập mặn của nước ta ngày càng bị suy giảm chủ yếu là do

Diện tích rừng ngập mặn của nước ta ngày càng bị suy giảm chủ yếu là do

  
Diện tích rừng ngập mặn của nước ta ngày càng bị suy giảm chủ yếu là do


Diện tích rừng ngập mặn của nước ta ngày càng bị suy giảm chủ yếu là do

DiaLy.edu.vn

A. phá rừng để mở rộng diện tích đất trồng trọt.

B. phá rừng để mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản.

C. phá rừng để khai thác gỗ, củi và lâm sản khác.

D. ô nhiễm môi trường đất và nước rừng ngập mặn.

Đáp án: B


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 24 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang