HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Khó khăn lớn nhất về tự nhiên với phát triển ngành thủy sản nước ta là

Khó khăn lớn nhất về tự nhiên với phát triển ngành thủy sản nước ta là

   
Khó khăn lớn nhất về tự nhiên với phát triển ngành thủy sản nước ta làKhó khăn lớn nhất về tự nhiên với phát triển ngành thủy sản nước ta là

DiaLy.edu.vn

A. bão.

B. lũ lụt.

C. hạn hán.

D. sạt lở bờ biển.
Đáp án: A


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 24 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang