HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Năng suất lao động trong ngành khai thác thủy sản ở nước ta còn thấp do

Năng suất lao động trong ngành khai thác thủy sản ở nước ta còn thấp do

 
Năng suất lao động trong ngành khai thác thủy sản ở nước ta còn thấp doNăng suất lao động trong ngành khai thác thủy sản ở nước ta còn thấp do

DiaLy.edu.vn

A. phương tiện khai thác còn lạc hậu, chậm đổi mới.

B. người dân thiếu kinh nghiệm đánh bắt.

C. nguồn lợi thủy sản đang bị suy giảm nghiêm trọng.

D. thời tiết, khí hậu diễn biến thất thường.
Đáp án: A


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 24 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang