HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Các cơ sở chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa tập trung ở các đô thị lớn vì

Các cơ sở chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa tập trung ở các đô thị lớn vì

 
Các cơ sở chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa tập trung ở các đô thị lớn vì
Các cơ sở chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa tập trung ở các đô thị lớn vì


A. gần nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ.     
 
B. có lực lượng lao động dồi dào và gần nguồn nguyên liệu.

C. có lực lượng lao động dồi dào và thị trường tiêu thụ lớn.   

D. có thị trường tiêu thụ lớn và đảm bảo kĩ thuật.Đáp án: A


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 27 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang