HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Công nghiệp ở trung du và miền núi nước ta còn gặp nhiều hạn chế trong phát triển là do

Công nghiệp ở trung du và miền núi nước ta còn gặp nhiều hạn chế trong phát triển là do

  
Công nghiệp ở trung du và miền núi nước ta còn gặp nhiều hạn chế trong phát triển là doCông nghiệp ở trung du và miền núi nước ta còn gặp nhiều hạn chế trong phát triển là do


A. vị trí địa lí không thuận lợi.

B. nghèo tài nguyên khoáng sản.

C. thiếu lao động có tay nghề.

D. điều kiện phát triển thiếu đồng bộ.
Đáp án: D


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 26 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang