HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Nghề nuôi cá ba sa trong lồng bè phát triển mạnh trên các sông nào của nước ta?

Nghề nuôi cá ba sa trong lồng bè phát triển mạnh trên các sông nào của nước ta?

  
Nghề nuôi cá ba sa trong lồng bè phát triển mạnh trên các sông nào của nước ta?Nghề nuôi cá ba sa trong lồng bè phát triển mạnh trên các sông nào của nước ta?

DiaLy.edu.vn

A. Sông Hồng, sông Thái Bình.

B. Sông Mã, sông Cả.

C. Sông Sài Gòn, sông Đồng Nai.

D. Sông Tiền, sông Hậu.
Đáp án: D


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 24 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang