HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Các cây công nghiệp hàng năm ở nước ta chủ yếu là

Các cây công nghiệp hàng năm ở nước ta chủ yếu là

    
Các cây công nghiệp hàng năm ở nước ta chủ yếu là

Các cây công nghiệp hàng năm ở nước ta chủ yếu là

DiaLy.edu.vn

A. mía, lạc, đậu tương, bông, đay, cói, dâu tằm, dừa.

B. mía, lạc, đậu tương, bông, đay, cói, hồ tiêu, thuốc lá.

C. mía, lạc, đậu tương, bông, đay, cói, dâu tằm, thuốc 1á.

D. mía, lạc, đậu tương, bông, đay, chè, dâu tằm, thuốc lá.


TRẢ LỜI:

Các cây công nghiệp hàng năm ở nước ta chủ yếu là mía, lạc, đậu tương, bông, đay, cói, dâu tằm và thuốc lá.

Các đáp án khác có chứa cây công nghiệp lâu năm.

Đáp án: C


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 22 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang