HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Các cơ sở chế biến thịt và các sản phẩm từ thịt tập trung ven các đô thị lớn của nước ta là do

Các cơ sở chế biến thịt và các sản phẩm từ thịt tập trung ven các đô thị lớn của nước ta là do

 
Các cơ sở chế biến thịt và các sản phẩm từ thịt tập trung ven các đô thị lớn của nước ta là do



Các cơ sở chế biến thịt và các sản phẩm từ thịt tập trung ven các đô thị lớn của nước ta là do


A. gần nguồn nguyên liệu và cơ sở vật chất - kĩ thuật hiện đại.

B. có lực lượng lao động đông đảo và gần nguồn nguyên liệu.

C. gần thị trường tiêu thụ và nguồn nguyên liệu.

D. gần các cơ sở chăn nuôi bò sữa quy mô lớn.




Đáp án: C


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.com



Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 27 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang