HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Nhân tố quan trọng nhất tác động đến tính ổn định của diện tích cây công nghiệp ở nước ta là

Nhân tố quan trọng nhất tác động đến tính ổn định của diện tích cây công nghiệp ở nước ta là

  
Nhân tố quan trọng nhất tác động đến tính ổn định của diện tích cây công nghiệp ở nước ta làNhân tố quan trọng nhất tác động đến tính ổn định của diện tích cây công nghiệp ở nước ta là

DiaLy.edu.vn

A. mạng lưới cơ sở chế biến.

B. thị trường tiêu thụ.

C. kinh nghiệm của lao động.

D. điều kiện tự nhiên.
Đáp án: B


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 22 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang