HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy sự phát triển cây công nghiệp ở nước ta trong những năm gần đây là

Yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy sự phát triển cây công nghiệp ở nước ta trong những năm gần đây là

  
Yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy sự phát triển cây công nghiệp ở nước ta trong những năm gần đây làYếu tố quan trọng nhất thúc đẩy sự phát triển cây công nghiệp ở nước ta trong những năm gần đây là

DiaLy.edu.vn

A. điều kiện tự nhiên thuận lợi.

B. thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng.

C. tiến bộ của khoa học - kĩ thuật.

D. lao động có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất.
Đáp án: B


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 22 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang