HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt đới ở nước ta là

Cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt đới ở nước ta là

 
 
Cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt đới ở nước ta là
Cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt đới ở nước ta là

DiaLy.edu.vn

A. Hồ tiêu

B. Điều

C. Chè

D. DừaGiải chi tiết:

Chuyên môn hóa sản xuất cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới (chè, trâu, sở, hồi...) là đặc điểm của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Do vùng có khí hậu mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh thích hợp với điều kiện sinh thái các loại cây cận nhiệt và ôn đới.

Chọn: C.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 22 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang