HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Cây công nghiệp lâu năm của nước ta chủ yếu là

Cây công nghiệp lâu năm của nước ta chủ yếu là

 
Cây công nghiệp lâu năm của nước ta chủ yếu là
Cây công nghiệp lâu năm của nước ta chủ yếu là

DiaLy.edu.vn

A. cà phê, cao su, hồ tiêu, điều, dừa, mía.

B. cà phê, cao su, hồ tiêu, điều, dứa, lạc.

C. cà phê, cao su, hồ tiêu, điều, dừa, chè.

D. cà phê, cao su, hồ tiêu, điều, thuốc lá.Giải chi tiết:

Atlat trang 19.
Các cây công nghiệp lâu năm chủ yếu của nước ta là: cà phê, chè, hồ tiêu, cao su, điều, dừa, chè. 
Các đáp án khác có chứa cây công nghiệp hằng năm nên loại trừ.

=> Chọn đáp án C


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 22 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang