HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Trong cơ cấu cây công nghiệp của nước ta chủ yếu là cây công nghiệp nhiệt đới vì

Trong cơ cấu cây công nghiệp của nước ta chủ yếu là cây công nghiệp nhiệt đới vì

Trong cơ cấu cây công nghiệp của nước ta chủ yếu là cây công nghiệp nhiệt đới vì
Trong cơ cấu cây công nghiệp của nước ta chủ yếu là cây công nghiệp nhiệt đới vì


DiaLy.edu.vn

A. Nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa

B. Sự phân hóa đa dạng của khí hậu nước ta

C. Nhân dân có kinh nghiệp trồng cây công nghiệp      

D. Mang lại hiệu quả kinh tế cao


Giải chi tiết:

Trong cơ cấu cây công  nghiệp của nước ta chủ yếu là cây công nghiệp nhiệt đới, vì nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, nguồn nhiệt, ẩm cao, thích hợp với điều kiện sinh thái cây công nghiệp nhiệt đới

=> Chọn đáp án A


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 22 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang