HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Mở rộng diện tích cây công nghiệp ở các vùng trung du và miền núi của nước ta cần chú ý đến

Mở rộng diện tích cây công nghiệp ở các vùng trung du và miền núi của nước ta cần chú ý đến

Mở rộng diện tích cây công nghiệp ở các vùng trung du và miền núi của nước ta cần chú ý đến
Mở rộng diện tích cây công nghiệp ở các vùng trung du và miền núi của nước ta cần chú ý đến


DiaLy.edu.vn

A. Bảo vệ và phát triển rừng            

B. Đảm bảo đủ nguồn lao động

C. Phát triển giao thông vận tải                         

D.Vấn đề bảo vệ nguồn nước

Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 22 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang