HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Nguyên nhân nào làm cho diện tích cây công nghiệp phát triển mạnh mẽ ở nước ta trong những năm qua?

Nguyên nhân nào làm cho diện tích cây công nghiệp phát triển mạnh mẽ ở nước ta trong những năm qua?

  
Nguyên nhân nào làm cho diện tích cây công nghiệp phát triển mạnh mẽ ở nước ta trong những năm qua?Nguyên nhân nào làm cho diện tích cây công nghiệp phát triển mạnh mẽ ở nước ta trong những năm qua?

DiaLy.edu.vn

A. Thị trường được mở rộng, công nghiệp chế biến dần hoàn thiện.

B. Các khâu trồng và chăm sóc cây công nghiệp được tự động hóa.

C. Nhà nước đã bao tiêu toàn bộ sản phẩm cây công nghiệp.

D. Sản phẩm không bị cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Đáp án: A


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 22 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang