HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Phát biểu nào sau đây đúng về điều kiện chăn nuôi nước ta?

Phát biểu nào sau đây đúng về điều kiện chăn nuôi nước ta?

  
Phát biểu nào sau đây đúng về điều kiện chăn nuôi nước ta?Phát biểu nào sau đây đúng về điều kiện chăn nuôi nước ta?

DiaLy.edu.vn

A. Các dịch vụ về giống, thú y đã có nhiều tiến bộ và phát triển rộng khắp.

B. Xu hướng chăn nuôi trang trại theo hình thức công nghiệp được phát triển.

C. Giá trị các sản phẩm không qua giết thịt chiếm tỉ trọng ngày càng cao.

D. Tỉ trọng trong giá trị sản xuất nông nghiệp từng bước tăng khá vững chắc.
Đáp án: A


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 22 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang