HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu sản lượng điện của nước ta hiện nay là

Chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu sản lượng điện của nước ta hiện nay là

 
Chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu sản lượng điện của nước ta hiện nay làChiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu sản lượng điện của nước ta hiện nay là


A. nhiệt điện và điện gió.

B. thủy điện và điện Mặt Trời.

C. nhiệt điện và thủy điện.

D. nhiệt điện và điện Mặt Trời.
Đáp án: C


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 26 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang